Dermyn aktivni serum: Dermyn krema:

 Dermyn komplet:Kontakt:

Life product d.o.o.
Kajmakčalanska 15/1
11 000 Beograd, Srbija

Srbija:
tel: 011 240 2686
063 357 888

Crna Gora:
Za poručivanje:
tel: +382-69/815-690

Bosna i Hercegovina:
Za poručivanje:
tel: 065/669 059

email: porucivanje@lifeproduct.rs
© 2012 - 2019 Sva prava zadržava Life Product
Web dizajn ZARF Group
Dermyn je ispitan i proveren od strane:
- Gradskog zavoda za javno zdravlje Srbija
- Centar za higijenu i humanu toksikologiju Srbija
- Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju Srbija